• mytnyjbroker@gmail.com
 •  
 • (098) 01-39-777
 • UA | RU

Відповідальність сторін згідно договору з митно-брокерського обслуговування

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, винна сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10.2. Сторона не несе відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо воно сталося не з її вини, умислу чи необережності.

10.3. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10.4. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.5. Митний брокер несе повну юридичну та матеріальну відповідальність за виконання своїх зобов’язань за даним Договором, в тому числі: відповідальність за якісне виконання своїх зобов'язань перед Замовником і перед митними органами України, а також відповідальність за дотримання термінів виконання та належність виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

10.6. Замовник несе повну юридичну та матеріальну відповідальність за достовірність даних, вказаних в документах, а також їх відповідність характеру і кількості вантажу, наданих ним відомостям.

10.7. Митний брокер не несе відповідальності за зобов'язання Замовника, які останній надав безпосередньо митним органам.

10.8. Митний брокер не несе відповідальність за перевищення узгоджених термінів митного оформлення Товарів Замовника при їх ввезені (вивезенні) у випадках, якщо таке перевищення сталось у зв'язку з нездійсненням або несвоєчасним здійсненням Замовником тих заходів, які він повинен був здійснити відповідно до положень даного Договору.

10.9. Митний брокер не несе відповідальності за збитки, понесені Замовником до або після митного оформлення Товарів, зокрема у разі виявлення після митного оформлення митним органом недобору митних податків та платежів, а також у разі ненадання Замовником в повному обсязі інформації, документів та відомостей, необхідних для митного оформлення.

10.10. При пред'явленні митними органами вимог про оплату штрафних санкцій за порушення митних правил або додаткових сум митних платежів та пені, або інших платежів, які виникли в результаті подання Митним брокером митному органу наданих Замовником недостовірних та/або неповних відомостей, Замовник зобов'язаний перерахувати на розрахунковий рахунок Митного брокера відповідні суми протягом 1 (одного) банківського дня після отримання від Митного брокера повідомлення про пред'явлення вимог щодо сплати штрафів або митних платежів з наданням відповідних документів.

10.11. Замовник несе повну відповідальність за несплату митних і інших обов'язкових платежів, допущенних не з вини Митного брокера.

10.12. Митний брокер не несе відповідальності за виявлені митними органами випадки здійснення Замовником контрабанди та інших злочинів у сфері митної справи, а також порушення митних правил, у тому числі при перевірці фінансово-господарської діяльності Замовника, і повідомлення Замовником завідома неправдивих відомостей при оформленні митних або інших документів.

10.13. За прострочення оплати наданих Митним брокером послуг згідно умов даного Договору, Замовник на вимогу Митного брокера сплачує Митному брокеру штраф у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення оплати.

10.14. У випадку несвоєчасної сплати за рахунками Митного брокера, Замовник надає Митному брокерові право утримувати Товари та/або контейнери з Товарами, які знаходяться розпорядженні Митного брокера, до моменту погашення заборгованості по сплаті рахунку Митного брокера. При цьому всі витрати, пов'язані із зберіганням, перевантаженням та іншими вантажними і складськими операціями цих Товарів та/або контейнерів з Товарами в порту та/або на складах несе Замовник.

10.15. В разі неналежного або невчасного надання Митним брокером послуг за цим договором, Митний брокер за вимогою Замовника зобов’язаний сплатити останньому штраф у розмірі 1% від ціни Договору за кожен день прострочення й виплатити неустойку в разі необхідності укладання нового Договору з іншим Митним брокером.


 • ФОП Петришин І.Р.
 • митний брокер
 •  
 •  
 • Copyright
 • Копіювання та розповсюдження матеріалів сайту без активного гіперпосилання заборонено
 • (098) 01-39-777
 •  
 •  
 • 80383 вул. Т. Дороша, 20-А,
  с. Малехів, Жовківський р-н.
  Львівська обл.
© mytnyjbroker.lviv.ua 2018 | Всі права захищено
Розробка та просування сайтів