• mytnyjbroker@gmail.com
 •  
 • (098) 01-39-777
 • UA | RU

Договір на надання послуг з митно-брокерського обслуговування

Додатки до договору на надання послуг з митно-брокерського обслуговування

Фізична особа - підприємець ПЕТРИШИН ІВАННА РОМАНІВНА, іменована надалі «Митний брокер», що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідно до ЄДРПОУ/ДРФО **********) і є платком єдиного податку 3-ої групи, - з однієї Сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в особі директора __________________, іменоване надалі «Замовник», що діє на підставі Статуту і є платником податку на загальних підставах, - з другої Сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір на надання послуг з митно-брокерського обслуговування (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до умов даного Договору Замовник доручає, а Митний брокер зобов'язується, від імені та за рахунок Замовника, за обумовлену плату та у строки, передбачені цим Договором, надавати послуги, пов'язані з декларуванням товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів (надалі - Товарів) Замовника, які переміщуються через митний кордон України або митною територією України, а також послуги з митно-брокерського обслуговування, супроводжуючі послуги та консультаційні послуги у сфері митного законодавства;

1.2. Замовник доручає, а Митний брокер зобов’язується, від імені та за рахунок Замовника, за обумовлену плату, здійснювати представництво інтересів Замовника в органах державної влади та управління України, в митних органах України, інших підприємствах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з вирішенням усіх без винятку питань, що стосуються належного виконання умов, визначених цим Договором.

1.3. Митний брокер має право залучати для виконання цього Договору третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним за їх дії як за власні.

2. Обсяг та вартість послуг

2.1. Загальний перелік послуг, які надаються Митним брокером Замовнику в рамках даного Договору, прописано в Тарифному довіднику, наведеному в Додатку №3 до даного Договору.

2.2. За необхідності, даний перелік послуг, їх склад та кількість, залежно від особливостей перебігу процесу митного оформлення Товару, може конкретизуватися та деталізуватися, що повинно бути відображено в додатково укладених Специфікаціях до даного Договору.

2.3. Вартість послуг, які надаються Митним брокером Замовнику в рамках даного Договору, встановлюється відповідно до тарифікації митно-брокерських послуг прописаної в Тарифному довіднику, наведеному в Додатку №3 до даного Договору.

2.4. Загальна вартість здійснення процедури митного оформлення та декларування Товару може різнитися, залежно від особливостей перебігу процесу митного оформлення Товару та специфіки здійснення даної процедури, що також повинно бути відображено в додатково укладених Специфікаціях до даного Договору.

2.5. Сторони узгодили, що вартість митно-брокерських послуг, яка узгоджена Сторонами в Додатках до даного Договору, визначена на рівні звичайних справедливих ринкових цін.


 • ФОП Петришин І.Р.
 • митний брокер
 •  
 •  
 • Copyright
 • Копіювання та розповсюдження матеріалів сайту без активного гіперпосилання заборонено
 • (098) 01-39-777
 •  
 •  
 • 80383 вул. Т. Дороша, 20-А,
  с. Малехів, Жовківський р-н.
  Львівська обл.
© mytnyjbroker.lviv.ua 2018 | Всі права захищено
Розробка та просування сайтів