• mytnyjbroker@gmail.com
 •  
 • (098) 01-39-777
 • UA | RU

Права та обов'язки митного брокера згідно договору з митно-брокерського обслуговування

4. Права та обов'язки митного брокера

4.1. Митний брокер має право

- отримувати від Замовника інформацію та документи, необхідні для надання митно-брокерських послуг, передбачених за цим Договором;

- засвідчувати своєю печаткою та підписом копії усіх документів, необхідних для виконання передбачених цим Договором митно-брокерських послуг;

- представляти від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок Замовника його інтереси в органах Державного контролю та нагляду;

- проводити ідентифікаційний огляд Товару Замовника в рамках проведення митного оформлення Товару, але виключно після отримання згоди від Замовника на таку дію;

- до подачі декларації до митного органу, сповістити Замовника, про відмову в прийомі документів і припинити виконання умов Договору в разі надання Замовником неповних даних про вагу, кількість, ціну Товару, виробника, країну походження та інших важливих відомостей, що мають значення для здійснення правильних дій з митного оформлення, до усунення Замовником вказаних недоліків;

- при виявленні факту здійснення замовником протиправних дій негайно припинити виконання будь-яких операцій і надання митно-брокерських послуг, що передбачені цим Договором;

- діяти на свій розсуд, але на користь Замовника, у випадку, якщо не надана повністю або частково документація або відомості, необхідні для митного оформлення Товарів відповідно до діючого на момент укладення цього Договору законодавства України;

- отримати за надані митно-брокерські послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

- на компенсацію витрат пов'язаних з виконанням додаткових робіт під час митного оформлення;

- вимагати від Замовника відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

4.2. Митний брокер зобов'язаний

- надати Замовнику визначені цим Договором послуги в обумовлені цим Договором строки;

- забезпечити якість наданих митно-брокерських послуг відповідно до вимог, які узгоджені Митним брокером і Замовником або згідно з вимогами, яким такі послуги зазвичай повинні відповідати;

- здійснити митне оформлення Товарів в повному об'ємі і в мінімально можливі терміни відповідно до чинного законодавства України, на підставі заявки, документів та інформації, наданих Замовником;

- коректно розрахувати митні платежі для проведення митного оформлення Товару або, у передбачених законодавством випадках, надати митному органу належне обґрунтування для звільнення Товару від сплати митних зборів та платежів;

- у разі необхідності, після отримання вказівки від Замовника, сплачувати за рахунок Замовника митні платежі та збори, необхідні при митному оформленні Товарів;

- надати митному органу комплект документів, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення Товарів, у тому числі митні декларації форм МД-2, МД-3 та МД-6;

- на вимогу митних органів бути присутнім при митному оформленні Товарів та сприяти працівникам митниці під час митного оформлення Товарів;

- за дорученням Замовника, або на вимогу митного органу здійснювати відбір проб і зразків, передавати відібрані проби і зразки для проведення досліджень (експертиз), необхідних для забезпечення достовірного декларування Товарів, отримання необхідних дозволів, сертифікатів та погоджень;

- подавати заявки та укладати договори в інтересах Замовника з органами Державного контролю та нагляду про надання послуг з отримання сертифікатів, дозволів, погоджень та інших дозвільних документів, необхідних для митного оформлення Товару;

- отримувати оригінали дозволів, погоджень та протоколів випробувань, а також замовляти, отримувати і оплачувати виготовлення необхідної кількості копій даних документів;

- інформувати Замовника про хід виконання робіт та надання митно-брокерських послуг;

- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати митно-брокерські послуги, негайно повідомити про це Замовника, шляхом подання відповідних документів;

- при звернення Замовника надавати консультації щодо інформації про вимоги митного законодавства України відносно Товарів, що будуть знаходитись або знаходяться в процесі митного оформлення.


 • ФОП Петришин І.Р.
 • митний брокер
 •  
 •  
 • Copyright
 • Копіювання та розповсюдження матеріалів сайту без активного гіперпосилання заборонено
 • (098) 01-39-777
 •  
 •  
 • 80383 вул. Т. Дороша, 20-А,
  с. Малехів, Жовківський р-н.
  Львівська обл.
© mytnyjbroker.lviv.ua 2018 | Всі права захищено
Розробка та просування сайтів